Pagament de Legiland - INS Arnau Cadell

Per a l’avaluació de les lectures obligatòries de les assignatures de llengua, l’institut Arnau Cadell farà servir la plataforma digital LEGILAND a 1r i 2n d’ESO. El preu de la llicència per alumne és de 10€ i serveix per a tot el curs 2021-2022.

En iniciar-se el curs escolar, els professors dels vostres fills i filles els donaran les claus d’accés per accedir a la plataforma.

En el cas dels alumnes de 2n d’ESO que ja feien servir LEGILAND el curs 20-21, podran accedir amb el mateix usuari i contrasenya que ja tenien.

Per fer el pagament, s’ha de fer una transferència de 10€ al compte: ES87 0081 0115 9200 0170 3373 indicant NOM, COGNOMS i CURS de l’alumne en el concepte.

Després de fer la transferència i per agilitzar l’activació, heu d’enviar el justificant de pagament a [email protected] En un termini inferior a 5 dies us enviarem les claus d’accés.

Recordeu: Els socis de l’AFA no han de fer cap pagament. L’AFA es fa càrrec de la gestió i el cost de la llicència.